Ansicht St. Ruprecht

19.01.2019

03.12.2018–31.01.2019 Ausstellung Engelbert Pammer
19.01.2019 Ball der älteren Generation (14:00–20:00)